Produkty

AutoCAD

Jednoduchý návrh vašich snů za pomoci nástrojů tvorby, úprav a navigace, které povznášejí vizi na novou úroveň precizní a estetické prezentace. Vizualizovat nápady jako nikdy předtím za pomoci světelných efektů, knihoven materiálů, procházení animací a úžasných rendrovacích schopností. Dokumentace návrhu rychle a snadno za pomoci nástrojů segmentování a rovnání, dynamických bloků a rozšířených tabulek pro vytvoření čistých a přesných sad konstrukčních dokumentů. Sdílení návrhové informace v prostředí rozšířených týmů za pomoci silných nástrojů pro výměnu dat. Usměrňování migračního procesu za pomoci nástrojů, které pomáhají snadno aktualizovat, zatímco máte možnost uchovat úpravy vašich nástrojových lišt a menu.

Revit Architecture

Aplikace Revit Architecture, vyvinutá speciálně pro potřeby modelování stavebních informací (BIM), pracuje přesně tak, že každá změna, provedená kdykoliv a kdekoliv, se automaticky koordinuje napříč celým projektem. Takže v ní můžete nenuceně tvořit, svobodně navrhovat a své návrhy efektivně odevzdávat. Umožňuje práci v jakémkoli smysluplném režimu zobrazení, upravovat návrh v každé fázi projektu a snadno a rychle provádět změny hlavních skladebních prvků. Ucelený návrh projektu bude hotov v rekordním čase.

Autodesk Inventor

Produkty systému Autodesk Inventor poskytují ucelenou a integrovanou sadu aplikací pro navrhování a nástroje, které výrobním firmám usnadní přechod od 2D ke 3D. Patří sem software Autodesk Inventor Series pro 3D navrhování a dokumentaci, produkty Autodesk Inventor Professional pro vytváření trasovaných systémů a ověřování návrhů, AutoCAD Mechanical pro 2D kreslení a propracování detailů a software Autodesk Vault pro správu dat. Systém Autodesk Inventor rovněž obsahuje nový průkopnický přístup k modelování, funkční navrhování. To umožní konstruktérům překročit hranice geometrické modelování a vstoupit do prostředí, ve kterém se mohou zaměřit na řešený problém a nemusejí věnovat čas výlučně 3D geometrii, která je nezbytná pro vytvoření návrhu.

Autodesk 3ds Max

Přináší 3D filmové efekty na velké plátno. Tvorba reálných postav pro nejprodávanější hry. Tvorba bohaté a složité designové vizualizace. Software Autodesk 3ds Max 9 3D pro animaci, renderování a modelování umožňuje tvůrcům her, profesionálům designové vizualizace a umělcům vizuálních efektů maximalizovat jejich produktivitu a úspěšně se vypořádat s náročnými animačními projekty.

Autodesk Maya

Maya je profesionální program pro 3D grafiku. Často bývá používán ve filmu a televizním průmyslu pro vytváření 3D efektů, ale slouží i k tvorbě počítačových her.Software Autodesk Maya představuje výkonné řešení, které integruje 3D modelování, animaci, vizuální efekty a renderování. Program Maya je založen na otevřené architektuře. Veškerou práci lze díky tomu skriptovat nebo naprogramovat v dobře zdokumentovaném a komplexním aplikačním programovacím rozhraní, anebo v jednom ze dvou vestavěných skriptovacích jazyků: Maya Embedded Language (MEL) nebo Python®. Tyto jedinečné vlastnosti spolu s vynikající sadou 3D nástrojů umožňují uskutečňování kreativních vizí ve filmových, herních a návrhových projektech.

Autodesk Softimage

Software Autodesk® Softimage® je 3D modelovací, animační, renderovací a kompoziční řešení optimalizované pro vysokou produktivitu uživatelů. Autodesk Softimage se honosí vyšším výkonem, lepší manipulací s daty, sadou nástrojů pro animaci obličejů Autodesk® Face Robot® a novými funkcemi pro usnadnění správy komplexních scén.

AutoCAD Civil 3D

AutoCAD Civil 3D pomáhá stavebním inženýrům optimalizovat výkon při zpracování projektu pomocí geoprostorové analýzy, která umožní výběr projektové lokality a pomocí analýzy dešťových vod díky níž bude návrh trvale udržitelný. Dále lze provést výpočet přesunu hmot a bilanci zemních prací pro optimální využití materiálu a vytvořit 3D vizualizace díky níž si snadno vytvoříte představu o dopadu projektu na životní prostředí.